JoomlaTemplates.me by Discount Bluehost

Profile kształcenia

Oferta edukacyjna I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Złotowie  na rok szkolny 2017/2018 

Klasa

Przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym

Języki obce

Przedmioty punktowane

A
politechniczna

matematyka, fizyka, informatyka 

język angielski

język niemiecki

 j. polski, matematyka, fizyka, geografia

B
humanistyczna
(uwzględniająca edukację artystyczną)

język polski, historia lub wiedza o społeczeństwie, język obcy (angielski, niemiecki)

język angielski

język niemiecki*

 j. polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie

C
przyrodniczo-medyczna

biologia, chemia, język obcy

(angielski, niemiecki)

język angielski

język niemiecki*

 j. polski, matematyka, biologia, chemia

D
ekonomiczno-biznesowa

matematyka, fizyka, geografia

język angielski

język niemiecki

 j. polski, matematyka, fizyka, geografia

*istnieje możliwość wyboru języka niemieckiego jako rozszerzonego i realizowanie jednocześnie nauczania przygotowującego do zdobycia certyfikatu Deutsches Sprachdiplom II. Grupa zostanie utworzona przy deklaracji minimum 12 osób.

Warunkiem koniecznym dostania się na wymarzone studia i uczelnię jest dobrze zdana matura. Większość uczelni premiuje maturę zdawaną na poziomie rozszerzonym lub korzystny jej przelicznik w przypadku rekrutacji na poziomie podstawowym.

Proponowane przez nasze liceum profile kształcenia dają możliwość dobrego przygotowania się do matury i przyszłych studiów. Od kilku lat nasza młodzież nie tylko zdaje maturę prawie w 100%, ale osiąga też bardzo dobre wyniki, zdając egzaminy różnych przedmiotów na poziomie rozszerzonym, bierze  także udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. To właśnie jest gwarancją przyjęcia na kierunki i uczelnie cieszące się od wielu lat wysoką renomą i uznaniem.

Poniżej przedstawiamy kierunki studiów najczęściej wybierane przez naszych absolwentów. Wybierając dany profil klasy, otwierasz  sobie możliwości kształcenia się na wybranych kierunkach studiów. 

Klasa i profil kształcenia na poziomie rozszerzonym

Kierunki studiów i zawody

 Klasa A

matematyka, fizyka
informatyka 

 • architektura i budownictwo
 • informatyka i  technologie informacyjne IT
 • nauki ścisłe
 • przemysł
 • energetyka
 • transport i logistyka
 • kierunki inżynieryjne i techniczne

Klasa B

j. polski, historia lub WOS,
j. obcy

 • komunikacja społeczna
 • nauki humanistyczne
 • prawo
 • bezpieczeństwo i ochrona
 • urzędnicy państwowi
 • nauki społeczno-polityczne
 • kierunki artystyczne
 • nauczanie i wychowanie
 • języki obce

Klasa C

biologia, chemia, j. obcy

 • medyczne i nauk o zdrowiu
 • przyrodnicze
 • rolnicze, leśne i weterynaryjne

Klasa D 

matematyka, fizyka, geografia

 • finanse i zarządzanie
 • turystyka i hotelarstwo 
 • nieruchomości

Lokalizacja naszej szkoły ...

Szkoła mieści się w centrum Złotowa, przy jednej z głównych ulic, prowadzących do dworca kolejowego i autobusowego. W sąsiedztwie Liceum znajdują się: pływalnia Laguna, korty tenisowe, lodowisko (w czasie zimy) i sala Z.C.A.S., na której swoje spektakle wystawia szkolny teatr Matysarek. Złotów jest siedzibą gminy oraz miastem powiatowym, położonym w środkowej części Krajny, nad rzeką Głomią, na północnym krańcu województwa wielkopolskiego. 

O nas ...

Szkoła ma wieloletnie doświadczenie w kształceniu młodzieży. Nasi absolwenci studiują na znanych uczelniach w kraju i za granicą. Na podstawie wyników badań ankietowych, przeprowadzonych wśród młodzieży i rodziców naszych uczniów, zdecydowana większość uważa, że szkoła jest bezpieczna, a uczniowie są  zadowoleni z podjęcia nauki w naszym Liceum. Misja, wizja i priorytety pracy szkoły. Prezentacja

Brązowa Szkoła 2018

  
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE w Złotowie jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł "Brązowej Szkoły 2018".

Czytaj więcej ...