JoomlaTemplates.me by Discount Bluehost

Profile kształcenia

Oferta edukacyjna I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Złotowie  

na rok szkolny 2021/2022 

  

Warunkiem koniecznym dostania się na wymarzone studia i uczelnię jest dobrze zdana matura. Większość uczelni premiuje maturę zdawaną na poziomie rozszerzonym lub korzystny jej przelicznik w przypadku rekrutacji na poziomie podstawowym. Proponowane przez nasze liceum profile kształcenia dają możliwość dobrego przygotowania się do matury i przyszłych studiów. Od kilku lat nasza młodzież nie tylko zdaje maturę prawie w 100%, ale osiąga też bardzo dobre wyniki, zdając egzaminy różnych przedmiotów na poziomie rozszerzonym, bierze  także udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. To właśnie jest gwarancją przyjęcia na kierunki i uczelnie cieszące się od wielu lat wysoką renomą i uznaniem.
 Poniżej przedstawiamy kierunki studiów najczęściej wybierane przez naszych absolwentów. Wybierając dany profil klasy, otwierasz  sobie możliwości kształcenia się na wybranych kierunkach studiów. 

Klasa i profil kształcenia na poziomie rozszerzonym

Kierunki studiów i zawody

 

Klasa A - POLITECHNICZNA 

matematyka, fizyka
informatyka 

 

 • architektura i budownictwo
 • informatyka i  technologie informacyjne IT
 • nauki ścisłe
 • przemysł
 • energetyka
 • transport i logistyka
 • kierunki inżynieryjne i techniczne

 

Klasa B - PRAWNICZA

język polski, historia albo WOS,
język angielski

 

 • komunikacja społeczna
 • nauki humanistyczne
 • prawo
 • bezpieczeństwo i ochrona
 • urzędnicy państwowi
 • nauki społeczno-polityczne
 • kierunki artystyczne
 • nauczanie i wychowanie
 • języki obce

 

Klasa C - PRZYRODNICZO-MEDYCZNA

biologia, chemia

 

 • medyczne i nauk o zdrowiu
 • przyrodnicze
 • rolnicze, leśne i weterynaryjne

 

Klasa D - EKONOMICZNO-BIZNESOWA 

matematyka, fizyka, geografia

 

 • finanse i zarządzanie
 • turystyka i hotelarstwo 
 • nieruchomości
 • marketing
 • logistyka