JoomlaTemplates.me by Discount Bluehost

Spotkanie z rodzicami uczniów klas maturalnych

23.01.2018 o godzinie 16:30 zapraszamy P.T. Rodziców/Opiekunów uczniów klas maturalnych.  Wychowawcy klas  m.in. omówią wyniki klasyfikacji semestralnej oraz próbnych egzaminów maturalnych. Nauczyciele uczący przedstawią wnioski i refleksje po sprawdzeniu próbnych arkuszy z poszczególnych przedmiotów.