JoomlaTemplates.me by Discount Bluehost

Komunikat z dnia 4 czerwca 2020 r.

Informuję, że w związku z  przeprowadzanymi egzaminami maturalnymi, w dniach 8, 9, 10 czerwca  2020 r., nie będą się odbywały zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Zajęcia zostaną wznowione 15 czerwca i będą się odbywały w tym samym trybie do 26 czerwca 2020 r.

Katarzyna Cielas

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Złotowie