JoomlaTemplates.me by Discount Bluehost

Projekt POWER SE "Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej"

  
I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Złotowie, w wyniku konkursu wniosków 2014, ogłoszonego i zarządzanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) w ramach projektu, pt. “Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, pozyskało znaczące środki finansowe na realizację inicjatywy szkolnej, pt. „Innowacyjny nauczyciel”. Głównym celem projektu “Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” jest nabycie kompetencji kluczowych i zawodowych przez przedstawicieli kadry pracującej w placówkach oświaty. Z pozyskanych środków dziewięcioro przedstawicieli Rady Pedagogicznej Liceum odbędzie indywidualne szkolenia w Wielkiej Brytanii w 2015 i 2016 roku. Udział w projekcie spowoduje wzrost umiejętności zawodowych i językowych nauczycieli naszego Liceum.

tekst: Wiesława Polanin - koordynator projektu