JoomlaTemplates.me by Discount Bluehost

Dlaczego właśnie I LO ?

 • Od kilku lat w Rankingu Perspektyw uzyskujemy tytuł Srebrnej lub Brązowej Szkoły.

 • Nasi uczniowie osiągają sukcesy w różnych dziedzinach nauki.

 • Absolwenci I LO w Złotowie studiują na prestiżowych uczelniach. 

Dlaczego warto się u nas uczyć?

 • wysoka zdawalność egzaminów maturalnych,
 • niepowtarzalny klimat i rodzinna atmosfera,
 • zadowoleni uczniowie,
 • wieloletnia tradycja w nauczaniu,
 • szkoła jest bezpieczna i przyjazna,
 • innowacyjni nauczyciele,
 • interaktywne pomoce naukowe,
 • sala gimnastyczna z siłownią,
 • dobrze wyposażona biblioteka szkolna ze stanowiskami komputerowymi,
 • dobra lokalizacja-w centrum miasta w pobliżu dworca PKP i PKS,
 • wieloletnia współpraca z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu i Nadnoteckim Instytutem UAM w Pile,
 • zajęcia w laboratoriach naukowych i pracowniach specjalistycznych ośrodków akademickich oraz zajęcia terenowe pod opieką pracowników naukowych,
 • klasy akademickie - moduł  fizyczny i historyczny,
 • udział w ligach przedmiotowych ( matematyka, język polski, geografia, historia)-stały kontakt z uczniami liceów w Wielkopolsce dzięki nowoczesnej sali wideokonferencyjnej,
 • możliwość uzyskiwania stypendiów za wyniki w nauce, działalność naukową, społeczną, artystyczną i sportową.                                                       

Poza lekcjami 

 • Teatr MATYSAREK,we współpracy z POPP,
 • Teatr DRUGIE DNO,
 • Klub Młodych Ekologów,
 • Uczniowski Klub Sportowy "Everest"
 • gazetka szkolna „LOkomotywa”,
 • szeroka działalność charytatywna i wolontariat: Szlachetna Paczka, WOŚP,
 • aktywna współpraca ze stowarzyszeniami i instytucjami,
 • prężnie działający Samorząd Uczniowski,
 • dyskoteki i imprezy szkolne,
 • szerokie spektrum przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych,
 • wycieczki krajoznawczo-turystyczne po Polsce i Europie,
 • liczne wycieczki dydaktyczne,
 • bezpłatne zajęcia w szkole organizowane przez POPP:
  • język angielski,
  • zajęcia literackie,
  • zajęcia turystyczno-krajoznawcze,
  • zajęcia sportowe.

Sport

 • „Szkoła w Ruchu”  tytuł nadany przez Ministra Edukacji Narodowej jedynej szkole ponadgimnazjalnej w powiecie,
 • sukcesy sportowe w piłce nożnej, pływaniu, lekkiej atletyce, szachach, tenisie stołowym i innych,
 • „Ogólniada” – szkolny dzień sportu i zdrowia,
 • rozgrywki indywidualne i międzyklasowe o mistrzostwo szkoły w wielu dyscyplinach,
 • zajęcia pozalekcyjne z siatkówki, tenisa ziemnego i aerobiku,
 • prężnie działający wolontariat sportowy,
 • spływy kajakowe z Uczniowskim Klubem Sportowym „Everest”.     

Nasze sukcesy

 • Nasi absolwenci uzyskują wysoką zdawalność matur: 2018/2019 - 100%,   2017/2018 - 100%, 2016/2017 - 98,86%, 2015/2016 - 100%, 2014/2015 - 100%,
 • Od kilku lat uzyskujemy  tytuł SREBRNEJ SZKOŁY -  w roku 2019 i 2015, a w latach 2016-2018 oraz 2020 tytuł BRĄZOWEJ SZKOŁY,
 • Otrzymaliśmy wyróżnienie „Wielkopolska Szkoła Roku” przyznane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w 2016 r.
 • Uczniowie naszego liceum osiągają liczne sukcesy w olimpiadach i konkursach: przedmiotowych, językowych, artystycznych i sportowych na szczeblu regionalnym,ogólnopolskim i międzynarodowym.
  

Jeżeli chcesz poznać naszą szkołę, porozmawiać z jej uczniami i nauczycielami, to zapraszamy
na dzień otwartych drzwi, 
który odbędzie się 4. kwietnia 2020 r. o godzinie 10:00.

Zapraszamy do obejrzenia wydarzeń szkolnych w obiektywie foto i video, oraz  prezentacji o szkole.