JoomlaTemplates.me by Discount Bluehost

O bibliotece

Obecnie biblioteka mieści się w jednym liczącym 72 m2 pomieszczeniu, gdzie znajduje się wypożyczalnia i czytelnia z wolnym dostępem do półek i ICIM ( Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej). W bibliotece można spotkać pracujących (społecznie) uczniów, którzy pomagają w pracach bibliotecznych, wypożyczają książki i przygotowują materiały do gabloty „Bibliofil”, umieszczonej na korytarzu szkoły.

W 2000 r. po długich staraniach biblioteka otrzymała komputer z dostępem do Internetu dla nauczyciela, a po roku program do obsługi biblioteki MOL 2000+. Przez kolejna lata do biblioteki trafiały komputery z odzysku. Wreszcie w grudniu 2005 roku (dzięki Europejskiemu Funduszowi Społecznemu) do biblioteki trafiły 4 nowe komputery eMac z drukarką laserową i skanerem, które zastąpiły 4 „stare” komputery IBM,  w lipcu 2006 biblioteka wzbogaciła się o  kolejne ICIM tj. 4 nowe komputery IBM z urządzeniem wielofunkcyjnym (kopiarka, skaner, drukarka). Drugie nowe ICIM otrzymano w grudniu 2007 z nowym systemem Windows Vista i MS Office 2007, kolejne ICIM trafiło do nas w czerwcu 2008 i zastąpiło wysłużone eMac-i. w 2016 i 2017 zastąpiono wysłużony sprzęt nowszymi komputerami z systemem Windows 10. Obecnie do dyspozycji uczniów jest 8 komputerów wraz z urządzeniami peryferyjnymi.

W  roku szkolnym 2011/2012 został zakończony proces całkowitej rekonwersji bazy bibliograficznej biblioteki do programu MOL Optivum, wszystkie dokumenty zostały zaopatrzone w kody kreskowe z nazwą szkoły. Komputeryzacja zbiorów znacznie ułatwia wypożyczanie i obsługę czytelników, przygotowanie statystyk oraz skontrum. Czytelnicy zaś, dzięki katalogowi elektronicznemu dostępnemu online, mogą przeglądać bazę bibliograficzną biblioteki, zamawiać książki i sprawdzać stan swojego konta.

W 2017 roku szkoła została zakwalifikowana do ogólnopolskiego projektu pt. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - Priorytet 3, ze środków przyznanych w ramach tego programu zostało zakupionych ponad 540 woluminów głównie beletrystyki i reportaży. 

Na stronie  biblioteki poza informacjami o bibliotece i jej zbiorach, można dowiedzieć się jakie są rodzaje katalogów, oraz jak z nich korzystać. Do pisania wszelakich prac i przygotowania prezentacji przydatne będą wzory opisów bibliograficznych do bibliografii załącznikowej. Można też zapoznać się operatorami logicznymi Boole`a, które ułatwiają korzystanie z wyszukiwarek.  Warto też zajrzeć do działu nowości, gdzie można przeczytać krótkie recenzje książek zakupionych w ostatnim czasie do naszej biblioteki. Linki przekierowują czytelnika do innych bibliotek lub do stron z udostępnianą literaturą w formie elektronicznej. 
Biblioteka jest pracownią szkolną,  funkcjonuje na zasadach zawartych w statucie szkoły, czytelnicy korzystający z wypożyczalni, czytelni i ICIM zobowiązani są do przestrzegania regulaminu biblioteki regulaminu korzystania ze stanowiska komputerowego.

 

Lokalizacja naszej szkoły ...

Szkoła mieści się w centrum Złotowa, przy jednej z głównych ulic, prowadzących do dworca kolejowego i autobusowego. W sąsiedztwie Liceum znajdują się: pływalnia Laguna, korty tenisowe, lodowisko (w czasie zimy) i sala Z.C.A.S., na której swoje spektakle wystawia szkolny teatr Matysarek. Złotów jest siedzibą gminy oraz miastem powiatowym, położonym w środkowej części Krajny, nad rzeką Głomią, na północnym krańcu województwa wielkopolskiego. 

O nas ...

Szkoła ma wieloletnie doświadczenie w kształceniu młodzieży. Nasi absolwenci studiują na znanych uczelniach w kraju i za granicą. Na podstawie wyników badań ankietowych, przeprowadzonych wśród młodzieży i rodziców naszych uczniów, zdecydowana większość uważa, że szkoła jest bezpieczna, a uczniowie są  zadowoleni z podjęcia nauki w naszym Liceum. Misja, wizja i priorytety pracy szkoły. Prezentacja