JoomlaTemplates.me by Discount Bluehost

Teoria

  • Katalog to spis dokumentów zgromadzonych w bibliotece z zachowaniem jednolitych form opisu dla zbiorów.
  • Katalogi formalne – porządkują informacje o zbiorach bibliotecznych, według cech wydawniczo – formalnych, a więc niezwiązanych bezpośrednio z treścią dokumentu (książki, czasopisma), Można z nich korzystać wtedy, kiedy znane są cechy formalne dokumentu (autor, tytuł). Takim katalogiem jest katalog alfabetyczny, w którym karty katalogowe są ułożone w porządku alfabetycznym, według haseł autorskich i tytułowych [hasło tytułowe mają dokumenty będące pracami zbiorowymi( mają więcej niż trzech autorów) lub anonimowymi].
  •  Katalogi rzeczowe – szeregują dokumenty biblioteczne według kryteriów treściowych – tematu i sposobu jego ujęcia. Z katalogów rzeczowych korzysta się wtedy, kiedy można określić dziedzinę lub temat, a nieznany jest autor czy tytuł książki. Takim katalogiem jest katalog przedmiotowy, który szereguje informacje o zbiorach według alfabetycznie ułożonych haseł przedmiotowych. Hasłem jest przedmiot, czyli temat książki. Temat jest wyrażony jednym lub kilkoma wyrazami. Do katalogów rzeczowych należy też katalog systematyczny, który porządkuje informacje o zbiorach biblioteki według powiązanych ze sobą hierarchicznie grup. W wielu bibliotekach w Polsce i na świecie klasyfikuje się dokumenty wg UKD (Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna). Mamy dziesięć grup podstawowych (działów głównych) oznaczonych cyframi (od 0 do 9). Każda z nich dzieli się na dziesięć poddziałów (działy drugiego stopnia) oznaczonych dwucyfrowo (np. 32. 61). Każdy z nich dzieli się również na 10 poddziałów niższego rzędu oznaczonych trzycyfrowo (np. 321. 612).

Działy Główne UKD:

GRUPY PODSTAWOWE SYMBOL
DZIAŁ OGÓLNY 0
FILOZOFIA 1
RELIGIA 2
NAUKI SPOŁECZNE 3
DZIAŁ WOLNY 4
MATEMATYKA. NAUKI PRZYRODNICZE 5
NAUKI STOSOWANE: MEDYCYNA. NAUKI TECHNICZNE. ROLNICTWO 6
SZTUKI PIĘKNE. ROZRYWKI. SPORT 7
JĘZYKOZNAWSTWO. NAUKA O LITERATURZE. LITERATURA PIĘKNA 8
GEOGRAFIA. PODRÓŻE. HISTORIA 9

DZIAŁY DRUGIEGO STOPNIA I DALSZYCH UKD

GRUPY SYMBOL
MATEMATYKA. NAUKI PRZYRODNICZE 5
CHEMIA 54
CHEMIA TEORETYCZNA 541
CHEMIA FIZYCZNA 541.1
TERMOCHEMIA 541.11
CIEPŁO CZĄSTECZKOWE. CIEPŁO ATOMOWE 541.113
NAUKI STOSOWANE. MEDYCYNA. TECHNIKA. ROLNICTWO 6
INŻYNIERIA. TECHNIKA W OGÓLNOŚCI 62
BUDOWA MASZYN 621
ELEKTROTECHNIKA 621.3
TECHNIKA TELEKOMUNIKACJI 621.39
RADIOKOMUNIKACJA 621.396

WYSZUKIWANIE INFORMACJI

Dotyczy wyszukiwarek internetowych, także katalogów zautomatyzowanych bibliotek. Możemy wyróżnić wyszukiwanie:

a) proste (podstawowe) – wyszukiwanie informacji polega na wpisaniu w oknie wyszukiwarki słów lub fraz określających temat poszukiwań.

b) zaawansowane (złożone) – wyszukiwanie polegające na wykorzystaniu operatorów logicznych tzw. Boolean commands. Do nich należą:

OR

W większości wyszukiwarek jest traktowany domyślnie i nie musimy go wpisywać. W wyniku poszukiwań otrzymujemy dokumenty w których występuje jedno z poszukiwanych słów i te w których występują obydwa.

AND

Używamy kiedy chcemy zawęzić poszukiwania. Otrzymamy dokumenty w których występuje jedno i drugie słowo( niekoniecznie występujące obok siebie)

NOT

Stosujemy, kiedy chcemy znaleźć dokumenty z określonym jednym słowem, wykluczając drugie.

NEAR

Używamy, kiedy określamy odległość między szukanymi słowami w znalezionych dokumentach.

NAWIASY ( )

Umożliwiają wpisanie złożonych zapytań np:

biblioteka AND (szkolna OR publiczna)

Otrzymamy dokumenty dotyczące jednej lub obydwu bibliotek

W niektórych wyszukiwarkach stosuje się znaki (+) i (-)

Znak (+) jest równoznaczny operatorowi AND, natomiast(-) AND NOT( znaki piszemy bez spacji przed szukanym słowem)

Więcej szczegółów dotyczących sposobów wyszukiwania dokumentów w World Wide Web można znaleźć na stronie EBIB.

Lokalizacja naszej szkoły ...

Szkoła mieści się w centrum Złotowa, przy jednej z głównych ulic, prowadzących do dworca kolejowego i autobusowego. W sąsiedztwie Liceum znajdują się: pływalnia Laguna, korty tenisowe, lodowisko (w czasie zimy) i sala Z.C.A.S., na której swoje spektakle wystawia szkolny teatr Matysarek. Złotów jest siedzibą gminy oraz miastem powiatowym, położonym w środkowej części Krajny, nad rzeką Głomią, na północnym krańcu województwa wielkopolskiego. 

O nas ...

Szkoła ma wieloletnie doświadczenie w kształceniu młodzieży. Nasi absolwenci studiują na znanych uczelniach w kraju i za granicą. Na podstawie wyników badań ankietowych, przeprowadzonych wśród młodzieży i rodziców naszych uczniów, zdecydowana większość uważa, że szkoła jest bezpieczna, a uczniowie są  zadowoleni z podjęcia nauki w naszym Liceum. Misja, wizja i priorytety pracy szkoły. Prezentacja