W styczniu na zajęciach podstaw przedsiębiorczości wszystkie klasy trzecie naszego liceum miały okazję spotkać się i porozmawiać z praktykiem – przedsiębiorcą i inwestorem w rynek nieruchomości – panem Krzysztofem Krollem. 
Podczas spotkań omówione zostały potencjalne projekty inwestycyjne, przedstawiając korzyści związane z lokalizacją oraz prognozy zwrotu z inwestycji.
Zaprezentowane zostały również plany rozwoju związane z rynkiem nieruchomości i ewentualne wyzwania stojące przed młodymi przedsiębiorcami. 
Atmosfera spotkań była pełna optymizmu a młodzieży przedstawiona została korzystna i pełna wyzwań droga rozwoju w tej dynamicznie zmieniającej się branży.