Uczniowie klas o profilu humanistycznym I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Złotowie uczestniczyli w wykładzie upamiętniającym Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych przypadający 1 marca.   Wykład wygłosił Mirosław Sprenger – kierownik referatu Instytutu Pamięci Narodowej w Bydgoszczy. Prelegrnt przybliżył młodzieży losy kontynuatorów walki o niepodległość Polski rozpoczętej we wrześniu 1939 r. Losy Żołnierzy Podziemia Niepodległościowego po 1944 r. wciąż wywołują wiele emocji, a przytaczane przykłady działań „młodych wilków” były świadectwem, że wierni testamentowi Polski Niepodległej przelewali krew, wyrażając swój sprzeciw sowieckiej okupacji. Wykład przyciągnął uwagę uczniów, którzy dostrzegają, że patriotyzm nie jest reliktem przeszłości a fundamentem przyszłości.