O bibliotece

Biblioteka I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Złotowie mieści się w jednym liczącym 72 m2 pomieszczeniu, gdzie znajduje się wypożyczalnia
i czytelnia z wolnym dostępem do półek. W bibliotece można spotkać pracujących (społecznie) uczniów, którzy pomagają w pracach bibliotecznych, wypożyczają książki          i przygotowują materiały do gabloty „Bibliofil”, umieszczonej na korytarzu szkoły.

W 2000 r. po długich staraniach biblioteka otrzymała komputer z dostępem do Internetu dla nauczyciela, a po roku program do obsługi biblioteki MOL 2000+. Przez kolejna lata do biblioteki trafiały komputery z odzysku. Wreszcie w grudniu 2005 roku (dzięki Europejskiemu Funduszowi Społecznemu) do biblioteki trafiły 4 nowe komputery eMac    z drukarką laserową i skanerem, które zastąpiły 4 „stare” komputery IBM,  w lipcu 2006 biblioteka wzbogaciła się o  kolejne ICIM tj. 4 nowe komputery IBM z urządzeniem wielofunkcyjnym (kopiarka, skaner, drukarka). Drugie nowe ICIM otrzymano    w grudniu 2007 z nowym systemem Windows Vista i MS Office 2007, kolejne ICIM trafiło do nas w czerwcu 2008 i zastąpiło wysłużone eMac-i. W 2016 i 2017 zastąpiono wysłużony sprzęt nowszymi komputerami z systemem Windows 10. Obecnie do dyspozycji uczniów są 4 komputery wraz z urządzeniami peryferyjnymi.

W  roku szkolnym 2011/2012 został zakończony proces całkowitej rekonwersji bazy bibliograficznej biblioteki do programu MOL Optivum, wszystkie dokumenty zostały zaopatrzone w kody kreskowe z nazwą szkoły. Komputeryzacja zbiorów znacznie ułatwia wypożyczanie i obsługę czytelników, przygotowanie statystyk oraz skontrum. Czytelnicy zaś, dzięki katalogowi elektronicznemu dostępnemu online, mogą przeglądać bazę bibliograficzną biblioteki, zamawiać książki i sprawdzać stan swojego konta.

W 2017 roku szkoła została zakwalifikowana do ogólnopolskiego projektu pt. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet 3, ze środków przyznanych w ramach tego programu zostało zakupionych ponad 540 woluminów główni e beletrystyki i reportaży.

Biblioteka jest pracownią szkolną,  funkcjonuje na zasadach zawartych w statucie szkoły, czytelnicy korzystający z wypożyczalni i czytelni zobowiązani są do przestrzegania regulaminu biblioteki i regulaminu korzystania ze stanowiska komputerowego.

Godziny pracy biblioteki

Katalog biblioteki

Historia biblioteki

Pierwszą książką zapisaną w księdze inwentarzowej jest „Chata za wsią” I. Kraszewskiego, kolejne to głównie utwory Orzeszkowej i Prusa. Te i inne książki zgromadzone w dwóch szafach (w sali nr 15) stanowiły zalążek obecnej biblioteki, a było to w 1952 r. Najstarszymi wydaniami są „Narodziny serca” G. Morcinka z 1944 r. i „Pan Tadeusz” A. Mickiewicza z 1945 r.

Pod koniec lat 50-tych biblioteka została przeniesiona do nowego miejsca, które zaadaptowano z balkonu sali gimnastycznej.

 

Osoby prowadzące bibliotekę od czasu jej powstania:

  1. Halina Wrona 1952-1955
  2. Małgorzata Pierzyńska 1955-1965
  3. Lidia Niewiadomska 1965-1966
  4. Janina Kwiatkowska 1966-1969
  5. Maria Budnik 1969-1996
  6. Maria Rosińska 1996-2019
  7. Katarzyna Kaczmarek od 2019

 

Promocja czytelnictwa:

Pomocne linki:

LOkomotywa

LOkomotywa jest gazetką szkolną, redagowaną od 2012 roku do czerwca 2015 r przez licealistów pod opieką nauczycielek Anny Dymek-Drwęckiej i Marii Rosińskiej. Od  września 2015 r., p. Annę Dymek-Drwęcką, zastąpiła p. Wioletta Lis. Tytuł  gazetki nawiązuje do dziennikarskich wyzwań,  podejmowanych przez uczniów w 2003 i 2008 roku.

Zaproponuj książkę: