Samorząd uczniowski

Samorząd Uczniowski wybrany w wyborach 2023 roku stanowią:

Przewodniczący SU:  

Daniel Gwizdowski

Z-ca Przewodniczącego SU:

Tomasz Cybulski

Skarbnik:

Maria Kaper

Protokolant:

Mikołaj Szopiński

Rzecznik Praw Ucznia:

Wiktoria Gała

Fotograf:

Patryk Cieślik

Członkowie samorządu:

Emilia Usyk
Sahra Szopinski
Artur Lupa
Sergiusz Walas

 

  Opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest prof. Ireneusz Brewka