Samorząd uczniowski

Samorząd Uczniowski wybrany w wyborach 2024 roku stanowią:

Przewodnicząca SU:  

Maria Kaper

Z-ca Przewodniczącej SU:

Agata Kotowicz

Skarbnik:

Edyta Wrischke

Protokolant:

Szymon Choiński

Rzecznik Praw Ucznia:

Ignacy Jaroch

Fotograf:

Sergiusz Walas

Członkowie samorządu:

Patryk Cieślik
Grzegorz Sobotka
Miłosz Choiński
Michał Koźlak

 

  Opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest prof. Ireneusz Brewka