Samorząd uczniowski

Samorząd Uczniowski wybrany w wyborach 2022 roku stanowią:

Przewodnicząca SU:  

Laura Żeromska

Z-ca Przewodniczącej SU:

Marcin Manikowski

Skarbnik:

Maja Pawlak

Protokolant:

Tomasz Cybulski

Rzecznik Praw Ucznia:

Daniel Gwizdowski

Fotograf:

Miłosz Czapski

Członkowie samorządu:

Maria Kaper

Aleksander Oleśkiewicz

Emilia Usyk

Zuzanna Wiśniewska

  Opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest prof. Ireneusz Brewka