Wielkopolska Superlig@ Liceów to przedsięwzięcie Samorządu Województwa Wielkopolskiego realizowane przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu we współpracy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Od października bieżącego roku, pod opieką pracowników naukowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, zostaną uruchomione 3 ligi przedmiotowe (język angielski, historia, matematyka), w których wezmą udział 24 najlepsze licea z całej Wielkopolski, które zostały zakwalifikowane do projektu. W tym gronie jest również I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Złotowie.

W szkole został już zainstalowany nowoczesny zestaw wideokonferencyjny, przekazany w ramach projektu, a za pomocą którego drużyny będą łączyć się na żywo z pozostałymi uczestnikami.

Mecze będą rozgrywane w trakcie roku szkolnego na żywo, w systemie teletransmisji. Część rozgrywek będzie transmitowana na kanale Projektu Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020, zwłaszcza rozgrywki finałowe, co umożliwi śledzenie rywalizacji w rzeczywistym czasie ich trwania. Na koniec rozgrywek, podczas uroczystej gali, najlepszym zespołom uczniowskim zostaną wręczone nagrody.

To już kolejny projekt, w którym bierze udział I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Złotowie. W 2018 roku szkoła skutecznie aplikowała do projektu Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020. Dzięki niemu nauczyciele i uczniowie rozwijali swoje kompetencje cyfrowe realizując zajęcia pozalekcyjne metodą projektu i metodą kształcenia wyprzedzającego z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. W szkole została zbudowana sieć Wi-Fi. Pracownie przedmiotowe zostały wyposażone w system wideokonferencyjny, monitor dotykowy, 32 laptopy, tablety i sprzęt informatyczny dedykowany każdemu z podprojektów edukacyjnych.

Uczniowie uczestniczyli w wielu wykładach dotyczących nauk przyrodniczych i humanistycznych. Z sukcesami brali również udział w rozgrywkach projektowych z ramach lig z języka polskiego, języka angielskiego, matematyki, geografii, fizyki i historii.

Możliwość udziału I Liceum w Superlidze jest zarówno wielkim wyzwaniem dla uczniów i nauczycieli, jak i wyróżnieniem znalezienia się w tak zaszczytnym gronie.