RAPORT Z EWALUACJI DZIAŁAŃ SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2023/2024