Profile kształcenia

Oferta edukacyjna I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Złotowie  

na rok szkolny 2024/2025

  

Warunkiem koniecznym dostania się na wymarzone studia i uczelnię jest dobrze zdana matura. Większość uczelni premiuje maturę zdawaną na poziomie rozszerzonym lub korzystny jej przelicznik w przypadku rekrutacji na poziomie podstawowym. Proponowane przez nasze liceum profile kształcenia dają możliwość dobrego przygotowania się do matury i przyszłych studiów. Od kilku lat nasza młodzież nie tylko zdaje maturę prawie w 100%, ale osiąga też bardzo dobre wyniki, zdając egzaminy różnych przedmiotów na poziomie rozszerzonym, bierze  także udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. To właśnie jest gwarancją przyjęcia na kierunki i uczelnie cieszące się od wielu lat wysoką renomą i uznaniem.
 Poniżej przedstawiamy kierunki studiów najczęściej wybierane przez naszych absolwentów. Wybierając dany profil klasy, otwierasz  sobie możliwości kształcenia się na wybranych kierunkach studiów. 

Klasa i profil kształcenia na poziomie rozszerzonym

Kierunki studiów i zawody

 Klasa A – POLITECHNICZNA 

matematyka, fizyka, informatyka

 • architektura i budownictwo
 • informatyka i  technologie informacyjne IT
 • nauki ścisłe
 • przemysł
 • energetyka
 • transport i logistyka
 • kierunki inżynieryjne i techniczne

Klasa B – PRAWNICZA

język polski, język angielski, historia

 • komunikacja społeczna
 • nauki humanistyczne
 • prawo
 • bezpieczeństwo i ochrona
 • urzędnicy państwowi
 • nauki społeczno-polityczne
 • kierunki artystyczne
 • nauczanie i wychowanie
 • języki obce

Klasa C – PRZYRODNICZO-MEDYCZNA

biologia, chemia

 • medyczne i nauk o zdrowiu
 • farmacja
 • analityka medyczna
 • fizjoterapia
 • biotechnologia
 • nauki przyrodnicze
 • nauki rolnicze rolnicze, leśne
 • weterynaryjne

Klasa D – LINGWISTYCZNA

 język angielski, język niemiecki, geografia

 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • europeistyka
 • amerykanistyka
 • socjologia
 • turystyka i hotelarstwo
 • lingwistyka stosowana i coaching
 • stosunki międzynarodowe
 • geologia