Rada rodziców:

Przewodniczący

Łukasz Bartoszewicz 

Zastępcy przewodniczącego

Małgorzata Zaręba 

Robert Bagniewski

 

Rada rodziców – numer konta:

Konto Rady Rodziców:

SBL/Złotów

17 8941 0006 0026 4037 3000 0010

Składka roczna wynosi 50,-