RAPORT Z EWALUACJI DZIAŁAŃ SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2022/2023