23 listopada uczniowie klasy 2B I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Złotowie uczestniczyli w wyjeździe do Poznania, który został zorganizowany w ramach projektu klasy akademickiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w module historycznym. Głównym celem wyjazdu było uczestnictwo w wykładzie na Wydziale Historii wyżej wymienionej uczelni. Już wcześniej mieliśmy okazję uczestniczyć w wykładach, jednak dotychczas to wykładowcy przyjeżdżali do naszej szkoły, a tym razem my mogliśmy ich odwiedzić w ich codziennym miejscu pracy! W środę prowadzącym był dr Bartłomiej Garczyk, który swoją pracę naukową skupia wokół szeroko pojętej kultury Wschodniej Europy, a przede wszystkim historii ZSRR. Tematem wykładu było miejsce wybuchu elektrowni w Czarnobylu oraz rosnąca popularność turystyczna tego miejsca i to, w jakim stanie znajduje się dziś i co może czekać je w przyszłości. W trakcie wykładu prelegent wielokrotnie przywoływał swoje własne historie z podróży do tego miejsca oraz pokazywał wiele materiałów takich jak zdjęcia czy filmy. Wielu uczestników wykład z pewnością zmotywował do pogłębienia tematu we własnym zakresie. Oprócz wysłuchania wykładu mieliśmy też okazję zwiedzić Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie oraz słynną wystawę „Body Worlds”, która ukazuje z bliska ludzkie ciało od wewnątrz.

Ponad tydzień po wyjeździe do Poznania, bo 1 grudnia, do naszej szkoły znów zawitała wykładowczyni UAM. Tym razem była to dr Anna Chudzińska, która przybliżyła nam zagadnienie marketingu politycznego. Tematyka zajęć skupiała się wokół charakterystyki współczesnego marketingu politycznego oraz zabiegach stosowanych w kampaniach politycznych. Ciekawym było ukazanie tych zabiegów na przykładach z Polski i świata. Mieliśmy okazję m.in. przeanalizować różne spoty wyborcze polityków. Z niecierpliwością czekamy na kolejne zajęcia.

Maria Kaper