Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Złotowie wzięli udział w konkursie „Wolni od uzależnień, wolni od HIV”.  Celem konkursu było zwiększenie świadomości co do zagrożeń związanych z używaniem środków psychoaktywnych oraz popularyzacja i promowanie życia bez uzależnień w atrakcyjnej dla młodzieży multimedialnej formie.  Pierwsze i trzecie miejsce zajęły reprezentantki I LO – uczennice klasy IVc- Sandra Nowakowska i Sylwia Rubiś. Serdecznie gratulujemy!