Kończący się rok 2021 dla miłośników poezji był czasem wyjątkowym. Ustawą Sejmu RP poetyckimi patronami zostali: Cyprian Kamil Norwid, Krzysztof Kamil Baczyński oraz Tadeusz Różewicz. W związku z tym Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida  w Złotowie zorganizowała Powiatowy Konkurs Recytatorski „Rok 2021 – rokiem poetów: Norwida, Baczyńskiego, Różewicza”. 

Kinga Kotowicz, maturzystka I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Złotowie, recytując „Elegię o chłopcu polskim” Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, zajęła zaszczytne I miejsce.

Warto wspomnieć, iż nie jest to pierwsza przygoda Kingi ze sztuką recytacji. Uczennica zajęła już II  miejsce  podczas  XI Wielkopolskiego Konkursu Recytatorskiego „Poznańskie  Dziewiątki”, organizowanego przez IX Liceum Ogólnokształcące im. Karola Libelta w Poznaniu.