Grono pedagogiczne I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Złotowie serdecznie zaprasza rodziców lub opiekunów uczniów na spotkania, które odbędą się  18 września 2023 roku  (poniedziałek) zgodnie z poniższym harmonogramem:

16:30 – spotkanie rodziców uczniów klas pierwszych w sali gimnastycznej,

17:30 – spotkanie rodziców uczniów klas drugich i trzecich w klasach:

17:30 – spotkanie rodziców uczniów klas czwartych w sali gimnastycznej,

18:30 – zebranie Rady Rodziców – sala nr 30.

W czasie spotkań będzie można dokonać wpłaty na fundusz rady rodziców (składka roczna – 50 zł) oraz opłacić składkę na ubezpieczenie NNW uczniów w wysokości 33 zł, 47 zł lub 132 zł w zależności od wybranego wariantu. Wszelkie informacje dotyczące warunków ubezpieczenia znajdują się na szkolnej stronie internetowej w zakładce Dla rodzica/Dla ucznia.