Grono pedagogiczne I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Złotowie serdecznie zaprasza Rodziców/Opiekunów uczniów na spotkania, które odbędą się  w dniu 4 kwietnia 2023 r. (wtorek) o godz. 16.30 

W czasie spotkań będzie można dokonać wpłaty na fundusz rady rodziców (składka roczna – 50 zł).