22 listopada odbył się Konkurs Głośnego Czytania Prozy Anglojęzycznej, którego organizatorem była Katedra Filologii Akademii Nauk Stosowanych im Stanisława Staszica w Pile. Celem konkursu było zachęcenie młodego pokolenia do obcowania z literaturą oraz odnalezienia jej wysokich walorów artystycznych. Intencją organizatorów jest także promowanie literatury brytyjskiej i amerykańskiej przy jednoczesnym usprawnianiu kompetencji komunikacyjnych  podczas publicznej prezentacji.

 I Liceum Ogólnokształcące im Marii Skłodowskiej-Curie w Złotowie reprezentowała Natalia Działoszyńska, która otrzymała wyróżnienie. Gratulujemy!