20 maja (piątek) w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Złotowie egzaminem maturalnym z informatyki zakończył się czas egzaminów maturalnych, który trwał od 4 maja. Oprócz przedmiotów na poziomie podstawowym (język polski, matematyka, język angielski lub język niemiecki), tegoroczni abiturienci zdawali także przedmioty na poziomie rozszerzonym. Wybory uczniów zróżnicowane były ich zainteresowaniami oraz planami dotyczącymi studiów, na poziomie rozszerzonym zdawano: język angielski, język niemiecki, język polski, matematykę, biologię, chemię, fizykę, wiedzę o społeczeństwie, historię, geografię, fizykę i informatykę.

Egzaminy przebiegły bez jakichkolwiek zakłóceń, a uczniowie salę egzaminacyjną opuszczali w zdecydowanej większości w doskonałych humorach. Wyniki tegorocznych egzaminów maturalnych poznamy 5 lipca, a dla tegorocznych absolwentów właśnie zaczęły się najdłuższe wakacje.

foto:zlotowskie.pl