11 stycznia br. w naszej szkole odbył się szkolny etap Memoriału Urszuli Marciniak do którego w tym roku przystąpiło 28 uczniów z różnych klas. Powyższy konkurs to otwarte zawody w rozwiązywaniu łamigłówek diagramowych i organizowany jest przez Fundację Matematyków Wrocławskich, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wydawnictwo Logi. Uczestnikiem zawodów może być każdy i mają one na celu upamiętnienie i kontynuowanie dzieła Urszuli Marciniak – szerzenie i popularyzowanie logicznego myślenia.

Z niecierpliwością czekamy na ogłoszenie wyników (1.02.).