Uczniowie klasy IB (profil prawniczy) I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Złotowie wzięli udział w pierwszych zajęciach w ramach klasy patronackiej.

13 stycznia w  murach złotowskiego LO gościł dr Mariusz Menz, wykładowca Wydziału Historii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prelegent w interesujący sposób podjął tematykę kultury i polityki w kontekście tego, czym jest kultura polityczna, odnosząc się do wielu przykładów zarówno z historii, jak i współczesności.

Ideą klas patronackich jest wielowymiarowa forma współpracy Wydziału Historii ze szkołami w Poznaniu i Wielkopolsce, mająca na celu zbliżenie dwóch poziomów szkolnictwa, pozwalającego na aktywizację i otwarcie się na nowoczesną edukację.

Czwartkowe spotkanie było ciekawym i nowym doświadczeniem. Z niecierpliwością czekamy na następne spotkania.

Maria Kaper, kl. IB