Dwie uczennice I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Złotowie – Maria Kaper (klasa IIB) oraz Olga Różańska (klasa ID) zakwalifikowały się do etapu okręgowego XXXV Olimpiady Filozoficznej organizowanej przez Polskie Towarzystwo Filozoficzne.  Zawody pierwszego stopnia (etap szkolny) polegały na napisaniu przez uczestników jednej obszernej pracy na temat wybrany spośród zestawu zaproponowanego przez Komitet Główny OF. Zestaw ten został przygotowany na podstawie propozycji przedstawionych przez ekspertów z różnych dziedzin filozofii. Prace uczennic zostały bardzo wysoko ocenione, co zapewniło im awans do następnego etapu, który odbędzie się 18 lutego. Zawody na drugim etapie składają się z części pisemnej i ustnej. Część pisemna polega na napisaniu eseju, którego tematem jest zaproponowany do wyboru (spośród trzech) cytat oraz na rozwiązaniu testu, składającego się z zadań wielokrotnego wyboru i pytań otwartych. Część ustna składa się z trzech pytań komisji. Przed Marią i Olgą czas wytężonego zgłębiania tajników filozofii… Serdecznie gratulujemy dotychczasowego sukcesu i mamy nadzieję, że dziewczęta dumnie zaprezentują I LO podczas zawodów centralnych, które odbędą się 22 kwietnia.