20 WRZEŚNIA 2022 roku w ramach współpracy z PSSE w Złotowie odbyło się szkolenie dla Młodzieżowych Liderów Zdrowia ze szkół ponadpodstawowych na temat profilaktyki HIV/AIDS.

Szkolenie obejmowało część wykładową, w trakcie której uczniowie z klas biol-chem mogli zdobyć współczesną wiedzę na temat HIV/AIDS:

  1. znaczenie terminów HIV/AIDS,
  2. znaczenie terminu STD,
  3. podstawowa budowa i działanie wirusa HIV,
  4. drogi zakażenia,
  5. przebieg zakażenia (fazy, objawy, choroby oportunistyczne),
  6. zachowania ryzykowne,
  7. sytuacja epidemiologiczna w Polsce i na świecie
  8. poradnictwo, diagnostyka, profilaktyka poekspozycyjna i przedekspozycyjna, leczenie ARV
  9. Prawa i obowiązki

W czasie części warsztatowej natomiast kształtować umiejętności określania stopnia ryzyka zakażenia HIV, asertywnego zachowania, czy wykorzystania zdobytej wiedzy do podejmowania racjonalnych decyzji.

Dziękujemy serdecznie prowadzącym szkolenie- p. : Agnieszce Reszko-Kowalskiej oraz p. Cyryli Majdzie z wydziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE w Złotowie, za przyjazną atmosferę spotkania i możliwość poszerzenia wiedzy i umiejętności z zakresu profilaktyki HIV/AIDS.