13 października uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie (klasa IIa i IIIa o profilu biznesowym) uczestniczyli w międzynarodowym webinarze ekonomicznym. Jednym z prelegentów był Jaak Mikkel – dyrektor generalny Coca-Cola HBC Polska i Kraje Bałtyckie. Webinar z ekspertami i praktykami dotyczył kompetencji przyszłości oraz wyzwań towarzyszących pierwszym doświadczeniom na rynku pracy. Wykorzystując kody QR uczniowie aktywnie uczestniczyli w spotkaniu, mogli też zadawać pytania prelegentom i przekonali się jak ważna jest znajomość języka angielskiego w biznesie.