Dnia 12.04.2023 r. uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curiew Złotowie dostąpili zaszczytu uczestnictwa w wykładzie absolwenta naszej szkoły dr. Tomasza Wawrzyniaka pracownika Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Naukw Warszawie. Prelegent w interesujący sposób wprowadził słuchaczy w zagadnienia związane ze zmianami klimatu Arktyki i programów badawczych Polskiej Stacji Polarnej Hornsund na Spitsbergenie. Zwrócił uwagę na trudności i niebezpieczeństwa związane z prowadzeniem badań naukowych w surowym klimacie Arktyki. Mówił o wynikach pomiarów meteorologicznych i hydrologicznych. Budzą one niepokój i są rezultatem oddziaływania człowieka na środowisko przyrodnicze. Dr Wawrzyniak podkreślił, że istotą badań naukowych jest dostarczenie wiedzy społeczeństwu o zagrożeniach klimatycznych i ich konsekwencjach. Jedynie poprzez edukację i wzrost świadomości jesteśmy w stanie podjąć konkretne działania aby uratować naszą planetę od zagłady. Tematyka, którą podjął poruszyła serca słuchaczy
i wzbudziła wielkie emocje. Uczniowie wcielili się w rolę badaczy podczas praktycznych zajęć zainspirowanych przez dr. Wawrzyniaka. Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze, przy dużym zaangażowaniu prowadzącego i młodzieży. Dzięki uprzejmości Uniwersytetu Trzeciego Wieku a Złotowie licealiści byli świadkami pouczającego wydarzeni